Các khóa học trên ViettelStudy giúp các bạn học sinh ôn tập lại kiến thức với đúng cấp học của mình; các bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn với sân chơi mới này.

Phụ huynh và các bạn học sinh có thể tải tập tin bên dưới về để truy cập vào các đường dẫn đến các khóa học Miễn phí trên ViettelStudy.