Quý thầy cô có thể soạn câu hỏi đọc hiểu K12online trên file word dễ dàng.

Dạng câu này là dạng câu có chứa nhiều câu hỏi nhỏ ở bên trong. Thường hay xuất hiện trong các đề Tiếng Việt, Tiếng Anh. Sau đây là các bước soạn câu hỏi dạng đọc hiểu:

1. File quy tắc trình bày:

2. Ví dụ trình bày câu hỏi:

<NB-RAAQ> Choose the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

<NB> Câu 1.

<$> speaks             <#> speeds                 <$> graphs                  <$> beliefs

<NB> Câu 2.

<#> asks                  <$> feels                  <$> learns                  <$> shows

<END>

3. Cấu trúc câu hỏi dạng đọc hiểu:

– Mở đầu câu hỏi lớn (thường là hướng dẫn chung, đoạn văn, đoạn hội thoại…): <NB-RAAQ> . Trong đó, NB là ký hiệu một trong 4 mức độ khó dưới bảng sau:

  • Mở đầu câu hỏi con: <NB> <“tiêu_đề_câu_hỏi_con“>
  • Đầu mỗi phương án lựa chọn: <$>
  • Đầu mỗi phuong án đúng: <#>

– Kết thúc mỗi câu hỏi: <END>

4. Đưa nội dung câu hỏi lên hệ thống K12online:

Quý thầy cô có thể gửi file word sau khi biên soạn cho giáo viên phụ trách hệ thống.

Hoặc dùng tài khoản K12online để thêm mới câu hỏi lên hệ thống theo bài hướng dẫn bên dưới:

>>> Link bài hướng dẫn Thêm mới câu hỏi trên K12online <<<

Thầy cô có thể soạn câu hỏi đọc hiểu K12online vào file word để upload file lên hệ thống hoặc cũng có thể copy nội dung tất cả các câu hỏi để dán vào công cụ biên tập câu hỏi trên hệ thống K12online.