Hướng dẫn làm bài kiểm tra và thi K12online trên điện thoại và máy tính. Các em tua video đến mốc thời gian bên dưới để xem các phần hướng dẫn:

  • 00:40 – Làm bài trên máy tính
  • 16:55 – Làm bài trên điện thoại