Làm bài kiểm tra K12online trên điện thoại

  • 01:40 – Khởi động ứng dụng, truy cập vào bài kiểm tra, bài thi
  • 02:45 – Dạng đề file PDF (xem toàn bộ đề)
  • 05:10 – Dạng đề hiển thị trắc nghiệm từng câu
  • 05:36 – Câu hỏi tự luận – làm ngoài giấy xong chụp hình rồi gửi vào bài làm