1. File quy tắc trình bày:

2. Chuẩn bị file word để biên soạn nội dung:

Quý thầy cô chuẩn bị một file word mới để biên soạn nội dung các câu hỏi.

(*) Lưu ý: Nếu thầy cô tải file câu hỏi từ các nguồn trên Internet, một số file sẽ có nội dung định dạng không chuẩn (chứa ký tự đặc biệt mà mắt thường không thấy được), điều này có thể gây ra lỗi khi copy nội dung lên hệ thống K12online.

>>> Thầy cô “bôi chọn” toàn bộ file và nhấn nút như hình dưới để xóa các định dạng trên:

3. Cấu trúc 1 câu hỏi:

– Mở đầu: là ký hiệu mức độ khó của câu hỏi:

– Các phương án A, B, C, D: thêm dấu “.” và bôi đậm các ký tự. Ví dụ: A. B. C. D.

Đáp án đúng: được gạch chân ở bên dưới. Ví dụ: B.

4. Ví dụ trình bày 1 câu hỏi:

<NB> If I get up early, I ______ go to school on time!

A. can                               B. am                                C. have could            D. were

<END>

5. Hoàn tất:

Quý thầy cô có thể gửi file word sau khi biên soạn cho giáo viên phụ trách hệ thống.

Hoặc dùng tài khoản K12online để thêm mới câu hỏi lên hệ thống theo hướng dẫn bên dưới:

>>> Link bài hướng dẫn Thêm mới câu hỏi trên K12online <<<