1. Web mẫu:

2. Chuẩn bị trước nội dung để đăng:

  • Tiêu đề — Ví dụ: TH Thắng Nhất thực hiện tiết đọc sách thư viện hiệu quả.
  • Chuyên mục — Ví dụ: Hoạt động Chuyên môn.
  • Hình đại diện của bài viết — Kích thước khoảng 666×333.
  • Số lượng Hình ảnh: < 30 tấm

3. Truy cập vào phần quản trị Thư viện ảnh:

Trên thanh công cụ, chọn [Nội dung] >>> [Thư viện ảnh]

Trong trang THƯ VIỆN ẢNH, chọn nút [Thêm mới] bên tay phải màn hình:

4. Cập nhật nội dung cho Thư viện ảnh:

  • Điền tiêu đề cho bài.
  • Chọn 1 tấm hình làm Ảnh đại diện (ô vuông bên phải).
  • Chọn Danh mục của Thư viện ảnh.
  • Upload các file hình lưu trên máy tính: Chọn file upload (ô vuông bên trái).
  • Sau khi hoàn tất, nhấn nút [Lưu lại].

5. Kiểm tra kết quả bài đăng: