1. Xây dựng chuyên mục:

  • Ví dụ bạn cần đăng danh sách giáo viên của các Khối: 1, 2, 3, 4, 5.
  • Trong trang Quản trị, chọn [Danh mục] >>> [Cây chuyên mục] và tạo các Chuyên mục (CM) với Kiểu dữ liệu (KDL) là “Nhân sự”

2. Đăng nội dung:

Trên thanh công cụ, chọn [Nội dung] >>> [Nhân sự]

Thêm nhân sự bằng file Excel:

Nhấn nút [Thêm nhân sự] bên phía tay phải:

Download biểu mẫu chuẩn về:

Lưu ý nhập nội dung trong File Excel:
  • Giữ nguyên 2 dòng đầu, nhập từ dòng thứ 3 xuống.
  • Cột “Giới tính”: điền số 1 nếu là nam, số 2 nếu là nữ.

Sau khi nhập xong, bạn nhớ lưu và quay lại để upload lên hệ thống:

  • Chọn “Danh mục” và nhấn vào “Choose File” để chọn File mới nhập xong.

Nhấn nút [Lưu lại] bạn sẽ thấy kết quả:

  • Tuy nhiên lúc này, hệ thống chưa cho phép hiển thị “nhân sự” (nút đỏ ở cột Hiển thị trong hình),
  • Hãy dùng chuột check những vào những nhân sự này. Sau đó chọn hành động “Hiển thị” bạn sẽ thấy kết quả như sau:

3. Kiểm tra kết quả đăng ngoài Trang chủ:

Lưu ý: Cập nhật hình ảnh cho từng Giáo viên trong trang Quản trị