1. Chuẩn bị trước nội dung để đăng:

  • Tiêu đề — Ví dụ: Kế hoạch thi đồ dùng đồ chơi năm học 2018-2019
  • Kiểm tra Chuyên mục (CM) — Bạn phải xác định đúng chuyên mục thuộc Kiểu dữ liệu (KDL) nào — trong bài này là Kiểu: “Download”
  • Trên thanh công cụ, chọn [Danh mục]
  • Ví dụ: Hình bên dưới, ở CM “Kế hoạch” có KDL là “Download”
  • Hình đại diện của bài viết — Kích thước khoảng 666×333.
  • Quan trọng nhất là các File sẽ đính kèm trong bài: pdf, word, excel…..

2. Truy cập vào phần đăng nội dung:

  • Trong trang Quản trị, chọn [Nội dung] >>> [Download]
  • Trong trang này, chọn nút [Thêm mới] bên tay phải màn hình:

Bổ sung đầy đủ các thông tin: Tiêu đề – Danh mục – Ảnh đại diện – Giới thiệu…. ( Những mục có dấu * là bắt buộc )

3. Upload danh sách File:

+ Bạn nhấn vào “Upload a file” để chọn đến File cần đăng lên

+ Tên file: ở đây bạn có thể điền tên File. Ví dụ: “Kế hoạch cho các lớp độ tuổi 3-4-5”; nếu bạn không điền hệ thống sẽ hiển thị tên gốc của file như:

+ Nhấn nút [Thêm] màu đỏ nếu muốn thêm nhiều File nữa

  • Nhấn nút [Lưu lại] để hoàn tất.
  • Ra ngoài Trang chủ để kiểm tra bài vừa đăng: