1. Chuẩn bị trước:

– Đơn vị Cấp trên muốn đồng bộ các bài Tin Tức và Văn bản xuống website các Trường:

+ Ví dụ cây Danh mục Tin Tức:

+ Ví dụ cây Danh mục Văn Bản:

2. Cấu hình Danh mục tại website Đơn vị Cấp trên:

Truy cập trang Quản Trị >>> Danh mục. [Xem lại hướng dẫn Quản trị Danh mục]

Chỉnh sửa Danh mục cha “Tin Tức” >>> tại “Loại chia sẻ” sẽ đánh dấu 3 mục: Hoạt động từ Phòng, Thông báo từ Phòng và Tin tức từ Phòng.

Chỉnh sửa Danh mục cha “Quản lý Văn bản” >>> tại “Loại chia sẻ” sẽ đánh dấu mục: Toàn bộ văn bản từ Phòng.

3. Cấu hình Danh mục tại website Trường học:

Truy cập trang Quản Trị >>> Danh mục. [Xem lại hướng dẫn Quản trị Danh mục]

Tạo một cây Danh mục như hình bên dưới:

Lưu ý: Loại chia sẻ, bạn cũng chọn giống như đã cấu hình trên website của Đơn vị cấp trên đã hướng dẫn bên trên.

4. Thao tác đồng bộ bài viết tại các website:

Đơn vị cấp trên đẩy bài viết đến các trường học:
Đẩy bài từ Trường lên Đơn vị cấp trên:

CÁM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI HƯỚNG DẪN NÀY! HÃY ỦNG HỘ VÀ GIỚI THIỆU WEBSITE NÀY ĐẾN BẠN BÈ ĐỂ CẬP NHẬT CÁC BÀI VIẾT HỮU ÍCH NHÉ!